Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018

25 FEB 2018 20:24
Kallelse till årsmöte
  • Uppdaterad: 17 MAR 2018 13:19

Härmed kallas alla medlemmar i Bik Sportklubb till 2018 års årsmöte.

Mötet äger rum den 21/3 klockan 18.00 på Bondsjöhöjdens IP.

Eventuella motioner skickas via e-post till This is a mailto link, motioner ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen 10/3.

Fullständiga mötesahandlingar kommer att finnas tillgänglig på hemsidan (inloggning krävs) från och med onsdag 14/3. Årsmöteshandlingar 2018

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år,
b) styrelseledamöter jämte suppleanter för tiden av 2 år. Första gången väljs hälften på 2 år, och andra hälften på 1 år.
c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
d) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande,
e) beslut om val av ombud till möten specialidrottsdistriktsförbund (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud),
13. Övriga frågor.

Varmt välkomna!

Styrelsen Bik Sportklubb

Skribent: Fredrik Andersson
Epost: This is a mailto link

PLANINFORMATION

Planinfo

Vid frågor rörande anläggning och planer skicka mail till:

This is a mailto link

Intersport

Craft

Ica Maxi Härnösand

 

BIK Sportklubb
Org.nr. 802420-8962

Postadress:
Bik Sportklubb - Fotboll
Stigsjövägen 11
87153 Härnösand

Besöksadress:
Stigsjövägen 11
87153 Härnösand

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link