Hoppa till sidans innehåll

Information från styrelsen nr.1

26 APR 2016 00:47
Här kommer ett första informationsbrev med lite punkter om vad som hänt och vad som är på gång i föreningen.
Det är relativt mycket information i detta första brev och tanken är att det även framöver skall komma ut information, dock inte i denna omfattning varje gång.
  • Skapad: 26 APR 2016 00:47

Möte med kommunen

Ett första möte ägde rum den 12 april och det var överlag ett positivt möte, nedan presenteras i punktform det som diskuterades:

- Avtalet som sträcker sig till 2016-10-31 är oförändrat, dvs vi betalar ingen hyra till kommunen. Däremot så förväntas att vi ska sköta anläggningen till viss del, bla grovstädning av lokalerna.

Varje lag som använder anläggning har ansvar att se till att det är grovstädat innan man lämnar.

Instruktion vad grovstädning innebär kommer att anslås i städförrådet.

Övrig städning hanterar kommunen.

Vad gäller gräsklippning, bevattning och kritning mm så förs en dialog med kommunen om fördelning av ansvaret av arbetsuppgifter. Anders kommer att vara kontakten med kommunen gällande anläggningen, frågan om anläggningsansvarig handläggs när ansvarsfördelningen är klar.

- 5-mannamål är något som står på vår önskelista maa att niomannaplanen kommer delas upp i två 5-mannaplaner för de yngsta lagen. Kommunen tittar på inköpen just nu.

- Skogsdungen mot godstjärn har vi lämnat önskemål om att få gallra ur lite för att öka solinsläpp på 11-mannaplanen, sannolikt ökar det chanserna att planen håller sig torr då den annars är skuggad större delen av dagen. Kommunen återkommer i frågan.

- Gropen inne på badet skall fyllas igen under våren då NCC gör en del andra markjobb.

- Ny växtduk till planerna framförde vi önskemål om då den gamla slängdes ifjol eftersom den var i för dåligt skick. Kommunen tittar just nu på inköp.

- Dränering av planerna inne på badet behöver göras, mot berget som ligger i dagen. Föreningen kommer att hantera detta jobb tillsammans med kommunen om ansvarsfördelningen gällande tidigare nämnda frågor löses.

- Nycklar till anläggningen ses över, det finns fortfarande nycklar ute som skall återlämnas. Vi har även sett över behörigheterna på alla nycklar så att det skall fungera för vår verksamhet. Samtliga lag har fått lämna önskemål om hur många de behöver och sedan får vi se vad kommunen säger. Vi återkommer när allt är klart för att hämta ut.

- Kommunens bokningssystem kommer vi få tillgång till. Samtliga planer och kafeterian kommer att läggas upp så att en ledare/lag får inloggning till detta och kan planera matcher mm. Lista på namn är skickade till kommunen och vi återkommer med info när det är klart.

Den lilla grusplanen ovanför Fyrvägen hanterar Micko Gunn bokningar på, This is a mailto link.

Övrigt

- Bilbingo kommer även detta år att arrangeras av damlaget, arbetsuppgifter för varje bingokväll kommer precis som tidigare år att läggas på klubbens övriga lag och fikaförsäljning för respektive lag tillfaller deras lagkassa. Damlaget tar fram arbetsschema, instruktioner och vilken typ av fika det skall vara och skickar ut när startdatum är satt.

- Fotbollsskolan hade Jonas och Anders ett möte om tillsammans med ÅFF och SISU, den intresseanmälan vi lade upp på hemsidan gav ingen effekt. Det är därför oklart huruvida vi kommer hinna arrangera någon i år. Vi vill förtydliga att det överskott som blir från Fotbollskolan tillfaller det lag som tar på sig att arrangera densamma. Ifjol gav det ca 16000:-.

- Ekonomi är ett område som vår kassör lagt ner mycket arbete på och det som kommer ske är att samtliga lag kommer att läggas upp som egna kostnadsställen för att på ett enkelt sätt få en överblick på det ekonomiska läget. Mer info på kommande ledarmöte 8 maj 18.00.

- Hantering av avgifter kommer att gå till så att både medlemsavgift och träningsavgift samlas in av en ansvarig person i respektive lag, tex ”lagkassör”, och därefter sätts det in på föreningens bankgiro. Respektive lagkassör rapporterar därefter in de personer som insättningen avser till kassören i Bik genom att använda det Excelunderlag som bifogas.

- Träningsavgift under 2016 fastställs till att vara densamma som under 2015 och det är barn födda 2008 som är de yngsta som betalar detta år. Sista inbetalningsdag är 31/5. Se avgiftssidan  för mer info.

- Bollflickor/pojkar krävs av arrangerande förening vid matcher i division 1, dvs vid damlagets matcher. Detta är samtidigt kul för våra ungdomar, att dels få vara funktionär så nära planen och dels att få möjlighet att se bra fotboll som inspirerar. Ett arbetsschema för lagen kommer att publiceras på hemsidan och skickas till ledarna i respektive lag så fort det är klart.

- Materialansvarig i föreningen är under säsongen 2016/2017 Jens Vikström.

- Utrustning framförallt gällande ungdomslagen sågs över den 24 april där alla lag som var i behov av kompletteringar eller byten är uppmanades att komma till klubblokalen för byteshandel mellan lagen . Vi lyckades lösa det mesta vid detta tillfälle, några saker saknas fortfarande och Jens kommer att få en lista över de nyinköp som är aktuella.

- På styrelsemötet den 24 april beslutades att ingå ett trepartsavtal mellan Bik Sportklubb, Intersport och JAKO. Gunilla Hjorth skriver informationsmaterial till klubbens medlemmar.

- Lagoverall eller andra lagkläder köps via Intersport enligt det nya trepartsavtalet som är tecknat. Intersport kommer att ta hem provexemplar av det som är aktuellt. Mer info finns att få på Intersport. Det obligatoriska klubbmärket bekostas av föreningen, övriga tryck får respektive lag bekosta själv. Mer info om rutiner för egna sponsorer kommer i samband med ledarmötet.

- Engagera fler i föreningens arbete är en vision vi har och ett steg i detta kommer bli att inrätta sk råd alt kommittéer. Mer ingående presentation runt detta kommer att ske i samband med ledarmötet den 8 maj kl.18.00.

- Utegym är planerat att byggas på Bondsjöhöjdens IP, förslag på placering är i nuläget oklart.

Mer information kommer från kommunen.

Mvh/

Styrelsen Bik Sportklubb

Skribent: Jonas Nyberg

PLANINFORMATION

Planinfo

Vid frågor rörande anläggning och planer skicka mail till:

This is a mailto link

Intersport

Craft

Ica Maxi Härnösand

 

BIK Sportklubb
Org.nr. 802420-8962

Postadress:
Bik Sportklubb - Fotboll
Stigsjövägen 11
87153 Härnösand

Besöksadress:
Stigsjövägen 11
87153 Härnösand

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link